Ruby888 ไพ่นกกระจอก

By | February 24, 2016
ruby888 maajan

ไพ่นกกระจอก ( maajan ) เกมส์พนันสดออนไลน์ใน Ruby888 Casino เป็นไพ่นกกระจอกแบบผู้เล่นสองคนเป็นการเล่นไพ่นกกระจอกแบบใหม่ๆที่ให้ความสนุกสนาน เกมส์นี้เล่นแบบผู้เล่นสองคน และมีลักษณ์โดดเด่น

กติกาการเล่น Ruby888 ไพ่นกกระจอก

Ruby888 ไพ่นกกระจอก การเล่นเกมส์ด้วยความราบรื่น ตั้งเหตุการณ์สุ่ม ประกอบด้วยเสียงรูปภาพตลกขบขัน มีการดำเนินการเปลี่ยนไพ่ฯลฯ สร้างความตื่นเต้น ความสบายใจและให่ผู้ใช้ได้ประสบความสำเร็จย่างแน่นอน

maajan อุปกรณ์ไพ่ที่ใช้ในการเล่น ไพ่นกกระจอก มีทั้งหมด136ตัว รวมชุดท้ง36ตัว ชุดบ่วง36ตัว ชุดเสาะ36ตัว ชุดทิศ16ตัวและชุดมังกร12ตัว ทุกครั้งที่เริ่มเล่นเกมส์ จะเลือกไพ่ 71ตัวโดยอัตโนมัติ maajan-ruby888 เมื่อเริ่มเล่นเกมส์ ไพ่นกกระจอก แล้วเจ้ามือจะได้ไพ่14ตัว (ไพ่นกกระจอก รอยัล รูบี้888 เกมส์ทุกตาระบบจะเลือกเจ้ามือโดยอัตโนมัติ ) ผู้เล่นได้ไพ่13ตัว และแเจ้ามือจะเลือกไพ่หนึ่งตัวที่ไม่มีประโยชน์ออกมา ผู้เล่นมีสิทธิ์ในการ“เฉ่า” “ผ่อง” หรือ “กั่ง”ไพ่ที่เจ้ามือออก หรือเลือกเพิ่มไพ่และค่อยเลือกไพ่ออก maajan ไพ่นกกระจอก แบบผู้เล่นสองคน

คำศัพท์เฉพาะ ในการเล่น Ruby888 ไพ่นกกระจอ

 • จับไพ่ เริ่มเล่นเกมไพ่กระจอก ทุกผู้เล่นจะจับไพ่ตามลำดับ การดำเนินการจับไพ่13ใบนั้นก็เรียกว่าจับไพ่
 • ไพ่เรียง เป็นชุดไพ่3ใบที่มีสีเดียวกันและมีตัวเลขลำดับเรียงต่อเนื่องกัน เช่น “ยี่ทง ซาทง ซื้ทง”
 • ไพ่ตอง เป็นชุดไพ่3ใบที่มีไพ่เหมือนกัน เช่น เก้าเสาะ3ใบ
 • ไพ่ตองแอบ เป็นชุดไพ่ตองที่มีไพ่3ใบและจับมาโดยตนเอง ไม่ใช่ว่าไพ่ตองมาจากผ่องหรือมาจากกั่ง
 • เหมาะเจี๊ยะ หลังจากตัวเองเรียกไพ่แล้ว ผู้เล่นคนอื่นออกไพ่ให้ตัวเองชนะ
 • ไพ่หนั่ง ไพ่ 2 ตัวเหมือนกันจากชุดไพ่ใดๆ
 • ไพ่อักษร ไพ่7ประเภทเช่น “โอวตง น่ำฮึง ไซฮึง ปั๊กฮึง อั่งตง แชฮวด แปะปั่ง”ทั้งหมดเรียกว่าไพ่อักษร
 • ไพ่สี่ลม “โอวตง น่ำฮึง ไซฮึง ปั๊กฮึง”ทั้งหมดเรียกว่าไพ่สี่ลม
 • ไพ่ซัมเหยิน “อั่งตง แชฮวด แปะปั่ง”ทั้งหมดเรียกว่าไพ่ซัมเหยิน
 • ไพ่ผู้อาวุโส “อิกบวน เก้าบวน เจียวเสาะ เก้าเสาะ เอียวทง เก้าทง”ทั้งหมดเรียกว่าไพ่ผู้อาวุโส ลักษณะไพ่ไม่สมบูรณ์:ลักษณะไพ่ดังต่อไปนี้คิดซ้ำได้ หากมีลักษณะหลายแบบคิดรวมฟานได้
 • ไพ่ธรรมดา กรณีที่ผู้เล่นได้พูด “เหมาะเจี๊ยะ” และไม่ได้มีลักษณะไพ่ดังต่อไปนี้ถือว่า ไพ่ธรรมดา1ฟาน
 • หมึงเชียง ไม่มีพฤติกรรมเฉ่า ผ่องหรือกั่ง เรียกว่าหมึงเชียง การแอบกั่งก็ถือเป็นหมึงเชียง 1ฟาน หมึงเชียงและเรียกไพ่โดยอัตโนมัติ กรณีที่ได้ลักษณะไพ่หมึงเชียงและเรียกไพ่โดยอัตโนมัติ หลังจากนั้นก็ไม่สามารถเปลี่ยนไพ่ ระบบจะช่วยเพิ่มไพ่และเล่นไพ่แทนผู้เล่นโดยอัตโนมัติ จนถึงได้พูด “เหมาะเจี๊ยะ”หรือมีผู้เล่นยิงปืนแล้วถามว่าจะพูด “เหมาะเจี๊ยะ”หรือไม่ หากตกลงจะพูด “เหมาะเจี๊ยะ”สถานะเรียกไพ่โดยอัตโนมัติจะจบและปรากฏหน้าต่างคำนวณผลออกมา ไพ่นกกระจอก หากไม่เลือกพูด “เหมาะเจี๊ยะ”จะอยู่สถานะเรียกไพ่โดยอัตโนมัติต่อและช่วยเพิ่มไพ่และเล่นไพ่ แทนผู้เล่นโดยอัตโนมัติ 1ฟาน
 • ทองฟ้าเรียกไพ่ หลังจากระบบแจกไพ่เสร็จ กรณีที่เจ้ามือออกหนึ่งไพ่และเลือกเรียกไพ่โดยอัตโนมัติ ส่วนผู้เล่นเพิ่มหนึ่งไพ่แล้วเลือกเรียกไพ่โดยอัตโนมัติและออกไพ่ที่เพิ่ม เมื่อกี้ ถือว่าทองฟ้าเรียกไพ่ 2ฟาน
 • กรณีสายหลุด สัญญาณขาดหาย : ระบบจะช่วยเล่นไพ่แทนผู้เล่นที่สัญญาณขาดหายไป โดยอัตโนมัติจนกว่าเกมจะจบ